ZEEK Guitars
ZEEK Guitars — Marshallキャビネット-スピーカー交換・カバー作成
ZEEK Guitars

HOME » WORKS » ≫ Marshallキャビネット-スピーカー交換・カバー作成

Marshallキャビネット-スピーカー交換・カバー作成

before
・Koch / VG12-90 8Ω (4.2kg)
・Eminence / RedCoat The Tonker 8Ω (4.8kg)
2 x 12″ シリーズ 16Ω

after
・Celestion / G12 Vintage30 16Ω (4.4kg)
・Celestion / G12 M Greenback 16Ω (3.4kg)
2 x 12″ パラレル 8Ω
配線材:BELDEN / 9497

キャビネット運搬用カバーを作成しました